Vážení hráči, rodiče a členové našeho spolku,

Již zítra (tj. v úterý 20.9.) se od 18 hodin (pozor – již od 17 do 17:45 hodin bude probíhat prezence účastníků) uskuteční první řádná členská schůze FLORBAL CHODOV z.s., o které jsme Vás informovali s předstihem již v průběhu léta. Zdvořile si dovolujeme připomenout, že Vaše účast na této členské schůzi je opravdu potřebná pro zajištění řádného průběhu schůze a zajištění její usnášeníschopnosti.

Prosíme proto všechny hráčky a hráče starší 18 let o osobní přítomnost stejně, jako vždy jednoho zákonného zástupce každého našeho hráče či hráčky ve věku od 6 do 18 let (zákonný zástupce zastupuje nezletilého člena a disponuje hlasovacím právem). Pokud víte, že se členské schůze opravdu nebudete moci zúčastnit, potom Vás prosíme o delegování Vašeho hlasu formou plné moci na někoho, kdo se členské schůze zúčastní nebo případně na trenéra Vaší kategorie nebo sekretáře klubu. Text této plné moci je ke stažení  ZDE  – plná moc přitom nemusí být notářsky ověřena.
 

Připomínáme také místo konání členské schůze:

Společenský sál Komunitního centra Matky Terezy
U Modré školy 2337/1,
Praha 11 – Háje
 

Předem Vám děkujeme za Vaši účast na členské schůzi, nebo dodání Vaší plné moci.

S úctou za FLORBAL CHODOV z.s.
David Bohumínský
Člen správní rady


Generální
partner

Partneři
klubu