Po dlouhé pauze, která trvala téměř pět měsíců, se konečně mladí sportovci dočkali a dostali od Ministerstva zdravotnictví zelenou. 12. dubna tak byl organizovaným skupinám umožněn návrat na venkovní sportoviště, čehož všechny kluby Floorball Group neprodleně využily.

Navzdory poněkud chladnému a deštivému počasí se v polovině dubna zapojilo do obnoveného tréninkového procesu 11 skupin dětí z našich mládežnických kategorií. Už na prvních trénincích ale panovala ryze dobrá nálada a radost jak ze sportu, tak z opětovného shledání s kamarády v týmu.

Nyní už bezmála 250 dětí pravidelně třikrát týdně dochází na tréninky. Naše kluby využívají celkem pět venkovních sportovišť a na všech čeká na mladé florbalisty pestrý tréninkový program. V každé jednotce jsou zařazena cvičení na koordinaci pohybu, rychlost a důraz je také kladen na rozvoj všeobecných dovedností.

Dle slov samotných dětí jim nejvíce během pauzy scházely právě kamarádi z kategorie, s nimiž se prostřednictvím florbalu za normálních okolností setkávají.

Pokud to situace umožní, zanedlouho začne období náborů, kdy ve svých řadách mile rádi přivítáme další mladé sportovce a sportovkyně, kteří chtějí zkusit florbal a najít si nové kamarády!


Generální
partner

Partneři
klubu